Augmentin 375 Mg

kr450.00

Beskrivning

Augmentin 375 mg

Augmentin 375 Mg Läkemedlet du kan hitta på jakt efter Generic Amoxicillin plus Clavulanate är ett antibiotikum baserat på två aktiva substanser som anges i läkemedlets namn. Det är en kombination av antibakteriell medicin. Amoxicillin är ett halvsyntetiskt antibiotikum med ett brett verkningsspektrum som tillhör en grupp penicilliner. Genom sina farmakologiska egenskaper liknar Ampicillin, men har bättre biotillgänglighet när det tas oralt.
Klavulanat är en syra med antibakteriell effekt som inte är särskilt effektiv ensam men i kombination med penicilliner ger den perfekt effekt – det förhindrar resistensutveckling hos bakterier mot det huvudsakliga antibiotikumet som används för behandlingen.
Varumärket för medicinen som säljs i USA och vissa andra länder är Amoxicillin och Clavulanat. Men läkemedlet finns även tillgängligt under andra handelsnamn som till exempel Augmentin.

Skiljer sig medicinen från märkesmedicinen?

Även om generika tillverkas av andra läkemedelsföretag, innan de godkänns för marknadsföring, testas de för överensstämmelse med den ursprungliga sammansättningen och formeln. Generika och särskilt generiska antibiotika främjas av Världshälsoorganisationen som en del av programmet som syftar till att göra viktiga läkemedel tillgängliga för alla. Men inte alla generika är desamma. Vissa skrupelfria tillverkare använder sämre material för sina läkemedel eller använder en otillräcklig mängd av den aktiva substansen per piller. Men oroa dig inte – när du köper Augmentin från Rxshop får du det antibiotiska läkemedlet som är identiskt med originalet Amoxicillin och Clavulanat. Vi kontrollerar kvaliteten, certifikaten och ryktet för de generika vi säljer innan vi erbjuder dem på vår onlineapotek. Du kan hitta recensioner som lämnats av våra nöjda kunder på produktsidorna och andra webbplatser.
När ska generisk amoxicillin och klavulanat användas?
Antibiotika används för att behandla bakterieinfektioner. Detta speciella läkemedel används för en mängd olika luftvägs- och urinvägsinfektioner som är mottagliga för Amoxicillin. Om du inte får diagnosen en bakteriell utan en virusinfektion måste du ta antivirala mediciner. Om du får diagnosen en bakteriell infektion och din läkare ordinerade ett annat antibiotikum till dig baserat på dina mottaglighetstester, måste du köpa det läkemedlet eller dess generiska.

Hur använder man medicinen?

Köp generisk amoxicillin och klavulanat endast om ditt känslighetstest visar att infektionen du har är känslig för detta antibiotikum och använd medicinen antingen som din läkare rekommenderar eller följ denna instruktion:
Användning av läkemedlet hos vuxna:
– Aspirationslunginflammation: läkemedlet ska tas med 500 mg två gånger om dagen med ett intervall på 8 timmar eller med 875 mg en gång om dagen (var 12:e timme). Behandlingskursens varaktighet fastställs av läkaren på grundval av sjukdomsdynamiken. Det kan ta upp till 4 månader.
– Lunginflammation: läkemedlet ska tas med 500 mg två gånger om dagen med ett intervall på 8 timmar eller med 875 mg en gång om dagen (var 12:e timme). Behandlingstiden är 7-10 dagar för pneumokockpatogener eller upp till 21 dagar om andra bakterier orsakade sjukdomen.
– Bronkit: antibiotikan tas med 500 mg två gånger om dagen med ett intervall på 8 timmar eller 875 mg var 12:e timme. Behandlingstiden är 7-10 dagar.
– Otitis media: behandlingsförloppet är cirka 12-14 dagar. Den dagliga dosen är 250 mg 2 gånger om dagen med ett intervall på 8 timmar eller 500 mg var 12:e timme. Vid svår och komplicerad infektionsprocess kan dosen ökas till 500 mg 2 gånger om dagen eller 875 mg en gång om dagen.
– Pyelonefrit (njurinfektion): medicinen administreras två gånger om dagen med 250 mg eller 500 mg en gång om dagen i 2 veckor.
– Bakteriell bihåleinflammation: medicinen tas 2 gånger om dagen med 250 mg eller med 500 mg en gång om dagen i 10 dagar.
– Bakterieinfektioner i hud och mjukdelar: medicinen tas 2 gånger om dagen med 250 mg eller med 500 mg en gång om dagen i 7 dagar. Om inflammationen är borta inom 3 dagar efter terapistart kan behandlingen avbrytas.
– Bakterieinfektion i urinvägarna: medicinen tas 2 gånger om dagen med 250 mg eller med 500 mg en gång om dagen i 3-7 dagar.
Läkemedlet är lämpligt för behandling av infektioner hos barn men doseringen beräknas individuellt utifrån kroppsvikten. Läkemedlet administreras i form av suspension framställd av piller och vatten.

Vad är antibiotikumets verkningsmekanism?

Innan du köper Amoxicillin och Clavulanat, kanske du vill veta hur medicinen skiljer sig från andra antibiotika och hur effekten uppnås. Den här medicinska guiden är utformad för att vara till hjälp och förståelig för personer utan medicinsk bakgrund så här kan du hitta en förenklad förklaring.
Amoxicillin bryter mot syntesen av vissa enzymer och proteiner som är nödvändiga för bakterietillväxt och replikation. De skadade bakterierna kan inte växa och replikera och löses helt enkelt upp i b

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Augmentin 375 Mg”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *