Biaxin (Clarithromycin 500 Mg)

kr750.00

Beskrivning

Biaxin (klaritromycin 500 mg)

Clarithromycin 250 Mg Biaxin är ett handelsnamn eller ett varumärke för läkemedlet baserat på den aktiva substansen som kallas Clarithromycin. Läkemedlet utvecklades på 1980-talet av det japanska läkemedelsföretaget och marknadsfördes under varumärket Clarith. Läkemedlet är en förbättrad formulering av antibiotikumet erytromycin. Den förbättrade formuleringen gör medicinen mer potent när den används oralt och gör att behandlingen åtföljs av färre biverkningar. I USA och andra länder blev medicinen tillgänglig på 1990-talet. För närvarande är den tillgänglig både under varumärkena och generiska namn över hela världen. Generiska läkemedel har samma sammansättning, formel och ger samma effekt som märkesläkemedlet men brukar kosta billigare. Det är så på grund av många anledningar. Först och främst uppfinner inte de generiska läkemedelstillverkarna formeln och använder redan utvecklad en. För det andra gör de inte reklam för sina droger. För det tredje placerar de vanligtvis sina anläggningar i de länder där produktionen av sådana läkemedel är billigare än i USA eller Västeuropa. För det fjärde väljer de vissa marknader att sälja sina läkemedel på och betalar inte för internationellt godkännande och registrering.

När ska du köpa Generic Biaxin? Klaritromycin 250 mg

Läkemedlet används för en mängd olika infektioner inklusive Helicobacter pylori som orsakar magsårutveckling; den behandlar också tonsillit/faryngit, lunginflammation, bronkit, bihåleinflammation, hud- och mjukdelsinfektioner, kikhosta och andra. Klaritromycin 250 mg
På grund av det faktum att människor tenderar att blanda ihop bakterieinfektioner med virusinfektioner, till exempel vid influensa eller vanlig förkylning, rekommenderas det starkt att besöka en vårdspecialist och få en korrekt diagnos innan du köper Biaxin. Om du missbrukar läkemedlet när du har en virusinfektion, svamp, allergi och så vidare, kan du utveckla immunitet mot det antibiotiska läkemedlet och vid allvarlig bakterieinfektion blir behandlingen mycket mer komplicerad och skulle kräva användning av t.o.m. mer potenta, dyra och toxiska antibiotika. Därför, även om du har din diagnos, köp inte bara något antibiotikum utan vänta på känslighetstestet som visar om bakterierna som orsakade din sjukdom är känsliga för just detta läkemedel eller inte. Klaritromycin 250 mg

Hur ger läkemedlet sin effekt?

Läkemedlet stör bakteriesyntesen och bryter mot dess ribonukleinsyrastruktur. Under effekten av Clarithromycin kan bakterierna inte längre replikera sig själva och spridas i hela kroppen. De celler som finns kvar från de döda bakterierna tvättas ut med urinen.
Hur ska du använda Biaxin eller dess generiska?
Det är ingen skillnad i doserna av märkesläkemedlet och det generiska om du köper rätt läkemedel med samma dos av den aktiva substansen per piller. Här kan du hitta de allmänna doseringarna för vuxna som finns på etiketten för läkemedlet med omedelbar frisättning. Men vi råder dig fortfarande att konsultera din läkare innan du börjar använda läkemedlet eftersom du kan behöva dosjusteringar eller avbryta behandlingen med andra läkemedel innan du köper Clarithromycin och börjar använda det.
– Behandling av lunginflammation: den dagliga dosen är 500 mg intaget via munnen och uppdelat i två intag med ett intervall på 12 timmar i 7 eller 14 dagar.
– Bronkitbehandling: den dagliga dosen är från 500 till 1000 mg intaget via munnen och uppdelat i två intag med ett intervall på 12 timmar i 7 eller 14 dagar.
– Tonsillit/faryngitbehandling: den dagliga dosen är 500 mg som tas via munnen och delas upp i två intag med ett intervall på 12 timmar i 10 dagar.
– Behandling av bihåleinflammation: den dagliga dosen är 1000 mg som tas via munnen och delas upp i två intag med ett intervall på 12 timmar i 14 dagar. Klaritromycin 250 mg
– Behandling med hud- och mjukdelsinfektioner: den dagliga dosen är 500 mg som tas via munnen och delas upp i två intag med ett intervall på 12 timmar i 7 eller 14 dagar.
– Helicobacter pylori-behandling: den dagliga dosen är 1000 mg som tas via munnen och delas upp i två intag med ett intervall på 12 timmar i 14 dagar. Läkemedlet ordineras vanligtvis i kombination med andra läkemedel för att minska aktiviteten hos protonpumpen och andra antibiotika. Den enda medicinska behandlingen kan vara ineffektiv.
Läkemedlet används också för profylax av sådana tillstånd som endokardit, kikhosta och andra, men doserna bör väljas av en läkare. Doserna för terapi av barn beräknas på kroppsvikten och

läkemedlet administreras i en form av suspension enligt instruktionerna för beredningen som du kan få från en barnläkare.
Dosjusteringar hos vissa patientgrupper
Personer med leversvikt och kreatininclearance mindre än 30 milliliter per minut bör ta hälften av standarddosen.
För personer med leversvikt i lindrigt till måttligt stadium krävs ingen dosjustering.
Användning av Clarithromycin under graviditet och amning

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Biaxin (Clarithromycin 500 Mg)”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *