Bactrim (Trimethoprim 480 Mg)

kr350.00

Beskrivning

Bactrim (Trimethoprim 480 mg)

bactrim 400mg /Trimetoprim 480 Mg Märkesläkemedlet Bactrim är ett bakteriostatiskt antibiotikum baserat på den aktiva substansen som kallas Trimetoprim. Bactrim är inte det ursprungliga namnet, det är ett varumärke som ägs av ett visst företag medan samma läkemedel under namnen som Trimethoprim, Ipral, Trimopan och andra används över hela världen. Först användes medicinen 1962 i Finland. För närvarande ingår det i listan över väsentliga läkemedel som sammanställts av Världshälsoorganisationen. Det betyder att medicinen anses vara en avgörande del av hälso- och sjukvården i varje land. Trimetoprim 480 mg
Generiska läkemedel är analoger av märkesläkemedlet som tillverkas och säljs under olika namn. De skiljer sig inte från märkesläkemedlet genom kvalitet och effekt men är vanligtvis mindre annonserade och därför billigare. I ditt land kan du hitta några av de tillgängliga generika. Men alla är inte tillgängliga i alla länder. Vissa generika är endast registrerade i en viss region eller ett land och är mycket billigare än de internationellt sålda läkemedlen av uppenbara skäl som färre ansökningar om godkännande, transport, marknadsföring och så vidare. Du kan också njuta av deras lägre priser om du köper Generic Bactrim online från vårt apotek. Trimetoprim 480 mg

När ska du köpa Generic Bactrim och använda den?

Först och främst måste vi varna dig för att olämplig eller felaktig användning av antibiotika är mycket farligt för din hälsa. De kan inte bara skada din hälsa omedelbart och oåterkalleligt utan de kan också göra bakterierna resistenta mot vissa ämnen och i en livshotande situation kommer antibakteriell behandling inte att vara effektiv. Du bör aldrig använda antibiotika för en vanlig förkylning eller influensa eftersom dessa är virusinfektioner. Om symtomen inte försvinner på mer än 2 veckor måste du gå till en läkare och göra ett känslighetstest som visar vilka antibiotika du ska använda. Trimetoprim 480 mg
Den bästa tiden att köpa Bactrim är när din läkare utser dig behandlingen med läkemedlet. I allmänhet är medicinen ett förstahandsval för blås- och urinvägsinfektioner och ett andrahandsval för andra tillstånd som otitis media (mellanöroninfektioner) och diarré inducerad av vissa bakterier. Läkemedlet kan också användas som en del av kombinationsbehandling av lunginflammation hos patienter med HIV och AIDS. Trimetoprim 480 mg

Hur ska du använda Bactrim (Trimethoprim)?

Läkemedlet kan användas både till vuxna och barn över 12 år. Här kan du hitta de allmänt rekommenderade doseringarna som anges på läkemedlets etikett.
Vuxna:
– Okomplicerad urinvägsinfektionsbehandling mottaglig för läkemedlet: läkemedlet ska tas oralt i dosen 100 mg 2 gånger om dagen med ett intervall på 12 timmar eller 200 mg en gång om dagen i tio dagar.
Barn över 12 år och yngre än 18:
– Okomplicerad urinvägsinfektionsbehandling mottaglig för läkemedlet: läkemedlet ska tas oralt i dosen 100 mg 2 gånger om dagen med ett intervall på 12 timmar eller 200 mg en gång om dagen i tio dagar.
– Behandling av mellanöroninfektion hos barn äldre än 6 månader: dosen beräknas i mängden 5 milligram per kilogram av kroppsvikten administrerad i en form av suspension framställd av tabletterna 2 gånger om dagen med ett intervall på 12 timmar under tio dagar.
Dosjusteringar
Patienter med lätt till måttligt svår leverfunktionsnedsättning rekommenderas att ta medicinen med försiktighet med tester av leverindikatorerna. Patienter med nedsatt njurfunktion med kreatininclearance mellan 15 milliliter per minut och 30 milliliter per minut bör ta hälften av standarddosen. Personer med gravt nedsatt njurfunktion och kreatininclearance mindre än 15 milliliter per minut bör inte använda läkemedlet.

Hur verkar Trimetoprim?

Trimetoprim förstör bakteriens DNA och de döda bakterierna utsöndras från kroppen med urin och avföring. Om du behöver mer exakt och detaljerad information om läkemedlets effekt, läs instruktionerna eller informationen på den officiella medicinens webbplats.
Vem användning av Trimetoprim är kontraindicerad?
Köp inte Trimetoprim om du tidigare har använt läkemedlet och upplevt allergiska reaktioner, har gravt nedsatt njurfunktion eller megaloblastisk anemi, folsyrabrist. Läkemedlet är kontraindicerat för användning till barn under 1 år för urinvägsinfektioner.
Det bör användas med försiktighet hos personer med astma, leverpatologi eller störningar i samband med sköldkörteln.
Om du inte är säker på om du har något av dessa tillstånd, kontakta din läkare först och berätta för honom eller henne om alla symtom du har.
Användning av läkemedlet under graviditet och amning
Trimetoprim är strikt kontraindicerat för behandling av urinvägsinfektioner hos kvinnor under graviditet och amningsperiod.
Vilka är negativa effekter av läkemedlet?
Som alla andra läkemedel kan Generic Trimethoprim provocera förekomsten av ce

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Bactrim (Trimethoprim 480 Mg)”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *